پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اهم فعاليت هاي دفتر

اخبار
دسته بندي اخبار 
اخذ گزارش بیمه تکمیلی گزارش قرارداد بیمه تكمیلی  جديد!
کد خبر : ۱۱۲۳۵۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ 
۱۰:۴:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۹
تقاضای تکمیل جدول پیوست تا تاریخ 27 تیرماه جاری
بیمه تکمیلی سال 1398 قرارداد های بیمه تكمیلی سال 1398 
کد خبر : ۱۱۰۰۷۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ 
۱۴:۲۰:۵۷  | 
تعداد بازدید : ۵۵
برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری دوره آموزش كاربری سامانه منازل سازمانی 
کد خبر : ۱۰۹۷۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ 
۱۶:۱۸:۵۲  | 
تعداد بازدید : ۶۴
برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری سامانه منازل سازمانی
کد خبر : ۱۰۴۸۶۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ 
۲۲:۳۹:۷  | 
تعداد بازدید : ۱۸۰
صفحه1از41234.بعدي.برو

5.3.12.0
V5.3.12.0