بازدید از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان
کد خبر : ۱۹۸۲۷۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ 
۱۱:۲۷  | 
تعداد بازدید : ۵۹
بازدید آقای دكتر سید وحید فرهنگی مدیر كل دفتر خدمات فنی و پشتیبانی، از موسسه تحقیقات پنبه كشور
کد خبر : ۱۹۸۲۱۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ 
۰۵:۴۷  | 
تعداد بازدید : ۶۸
بازدید آقای مهندس رجبی و آقای مهندس جنتی از مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی لرستان
کد خبر : ۱۹۷۹۵۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ 
۰۸:۲۴  | 
تعداد بازدید : ۶۷
صفحه1از6123456.بعدي.برو

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0