چهارشنبه, 26 تير 1398

دفتر خدمات فني و پشتیبانی

  • ساعت : ۱۴:۱۵:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ 
  • تعداد بازدید : 193
  • کد خبر : ۱۰۲۶۰۷
فرم نظرسنجی عملكرد شركت بیمه معلم مربوط به بازه زمانی 97/3/1 جهت جمع بندی و اصلاح قرارداد بیمه و یا تجدید نظر
فرم نظرسنجی عملکرد شرکت بیمه معلم مربوط به بازه زمانی 97/3/1 جهت جمع بندی و اصلاح قرارداد بیمه و یا تجدید نظر در انتخاب شرکت بیمه در پرتال درج میگردد لذا میتوانید فرم مورد نظر را دانلود کرده و پس از تکمیل به دفتر ارسال فرمائید. 

فرم نظرسنجی عملکرد شرکت بیمه معلم مربوط به بازه زمانی 97/3/1 جهت جمع بندی و اصلاح قرارداد بیمه و یا تجدید نظر در انتخاب شرکت بیمه در پرتال درج میگردد لذا میتوانید فرم مورد نظر را دانلود کرده و پس از تکمیل به دفتر ارسال فرمائید. 

نامه ارزیابی عملکرد بیمه و فرم نظرسنجی 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها